John Bevere

Genre Christian
Tags John Bevere

Comments

Với đặc điểm can đảm và nhiệt huyết, John Bevere là tác giả của các sách bán chạy như Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of theLord, Under Cover và Driven by Eternity. Các sách của ông được dịch ra trên 60 thứ tiếng và chương trình ti vi hàng tuần, the Messenger, đượcphát hình khắp thế giới. John là diễn giả nổi tiếng tại các hội nghịvà hội thánh, và chức vụ của ông cung cấp các tư liệu quý giá cho những ai muốn hiểu và áp dụng các nguyên tắc của Chúa.John thích sống với vợ là Lisa cũng là tác giả và diễn giả nổi tiếng cùng với con cháu của ông tại Colorado Springs

No more entries to show...
No more entries to show...

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.