Kế hoạch đơn giản này sẽ giúp bạn đọc sách của Cô-lô-se và sẽ là tuyệt vời cho cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu.

Ngày 1 trong 2 ngày:

Vui Hưởng Tự Do Trong Đấng Christ - 5.0 out of 5 based on 7 reviews

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ

10 Cánh Cửa Mở Đường Cho Ma Quỷ - 5.0 out of 5 based on 1 review

Chết là cái mà bất kỳ ai cũng sẽ phải đối diện. Đã có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và chúng có thể làm cho chúng ta bị lay động. Lịch đọc 7-ngày này sẽ gửi đến cho bạn một cái nhìn vắn tắt cách Kinh Thánh nói về việc tìm kiếm sức lực cùng sự an ủi trong việc đối diện với cái chết.

 

Ngày 1 trong 7 ngày:

Tĩnh nguyện
Sự Chết - 5.0 out of 5 based on 2 reviews