Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Speaker Details


Loading Player...

Trong bài dạy này, Perry Stone sử dụng mô thật hình chi tiết của đề tạm trong đồng vắng để khám phá những ý nghĩa kín giấu về những tấm ván, những loại vải, những thứ kim loại và các chi tiết khác của căn lều huyền bí này. Học về vị trí địa lý của đền thờ thiên đàng, căn phòng của ngai Chúa, vật thánh và sự thờ phượng trong đền thờ. Perry cho biết đền tạm trên đất đã làm theo mô hình của đền thờ thiên đàng như thế nào.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.