Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Speaker Details


Loading Player...

Đây là bài dạy đầy quyền năng của Perry Stone và Bill Loud, loạt bài về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên thật làm say mê lòng người. Bài dạy này cũng trình bày sự ứng nghiệm tiên tri của những kỳ lễ Mùa Thu (sự vui mừng lớn, cơn đại nạn và ngàn năm cai trị) và sự ứng nghiệm tiên tri về những kỳ lễ mùa Xuân. Bài dạy này cũng khởi tỏ danh thánh của Chúa được ẩn giấu trong câu viết trên thập tự giá.

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.