Ta Đứng Đây Nghe Jesus Mời Gọi

    • Hy Vọng
  • 11 Tháng 10 2019
  • 332

Ta Đứng Đây Nghe Jesus Mời Gọi

Tác giả: Ngô Thanh Nam | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Hoà âm phối khí: Đavid Đông | Video Karaoke: Quang Harvest time | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com

Ta đứng đây nghe ân tình mời gọi. Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe câu ca nào từ ái. Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân rã rời mịt mù. Tội lỗi đây nay dâng lên Jê-sus. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá. Rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi. Tình yêu Jê-sus quá cao vời. Bình an Jê-sus ban trong đời. Từ nay đổi mới.

Lạy Cha yêu thương của muôn loài. Về đây con xin dâng lên Ngài. Ðời con xin Jê-sus an bài. Nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình. Bao ác căn sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên Gô-tha ngày đó. Mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ.

Ôi thánh thay Jê-sus vẹn hình hài. Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phủ kia Jê-sus nay đã thắng. Sự sống đây do nơi Con Trời ban. Đăng Ký Nhận Bản Tin! Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MẠNG XÃ HỘI:

Facebook: quangharvest | https://www.facebook.com/quangharvest

Twitter: quangharvest | https://twitter.com/quangharvest

Youtube: csntquangharvest | https://www.youtube.com/channel/UCGBITt0A_AqIJQI1s8FQ_6A

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.