Review

Cảm Ơn Chúa Jesus

Trình Bày: Phương Trinh

Sáng tác: David Dong

Comments

Lyrics

Cảm Ơn Chúa Jesus

Trình Bày: Phương Trinh

Sáng tác: David Dong

Cám ơn Chúa JESUS biết ơn Chúa JESUS.
Đời con luôn nhiều may mắn giữa thế gian.
Cám ơn Chúa JESUS biết ơn Chúa JESUS.
Vì duy Chúa vực con lên ban sự sống.

Cám ơn Chúa JESUS biết ơn Chúa JESUS.
Đời con luôn nhiều may mắn giữa thế gian.
Cám ơn Chúa JESUS biết ơn Chúa JESUS.
Vì duy Chúa vực con lên ban sự sống.

Chúa con khát khao Ngài, Chúa ơi con yêu Chúa.
Chúa con quyết theo Ngài, Chúa con luôn cần Chúa
Chúa con khát khao Ngài, Chúa ơi con yêu Chúa.
Chúa con quyết theo Ngài, Chúa con luôn cần Chúa.

Giữa cơn sóng gió với đau thương,
Chúa luôn bên cạnh chở che.
Hãy trao cho Chúa hết ưu phiền
Vẫn tin cậy Chúa quyền năng.

Songwriters

Sáng tác: David Dong
« Vì Yêu Album Bài Hát Yêu Thích Songs Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần »

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com