vizh-TWenfrdees

caunguyenhieuqua01 1280x720

01. Bảy Bước Để Lời Cầu Nguyện Được Đáp Lời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Việc học cách cầu nguyện hiệu quả là một trong những việc quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc của một tín hữu. Thật ra, một tín hữu không thể thành công trong việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình nếu người đó không biết cách cầu nguyện theo những nguyên tắc của Kinh Thánh. Đời sống cầu nguyện của một tín hữu nên đặt cơ sở và xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời. Trong bài học Kinh Thánh này, chúng ta sẽ bàn đến nhiều nguyên tắc cầu nguyện được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua02 435x290

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa Đức Chúa Trời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số một để nhận sự đáp lời cầu nguyện là quyết định những điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều này. Rất nhiều lần, lời cầu nguyện của chúng ta, là lời cầu nguyện không xác định hoặc lời cầu nguyện không có mục đích.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua03 435x290

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rất ít cơ đốc nhân hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết đức tin bắt đầu từ chỗ không biết được ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua04 435x290

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi bạn ghi khắc Lời Chúa trong lòng và trong trí bạn, bạn có thể dùng nó chống lại ma quỉ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-xu chỉ trả lời bằng Lời Chúa. Ngài phán: “...Có lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua05 435x29005. Chiến Đấu Cuộc Chiến Oai Hùng Của Đức Tin | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Đôi khi cần một ít thời gian để xây Lời Chúa trong tâm linh bạn, để bạn có thể đứng vững trong đức tin cho sự đáp lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói “Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin...” (l Ti-mô-thê 6:12). Nếu không có ngăn trở gì với đức tin, thì sẽ không có trận chiến, khi đối chọi với những điều thiên nhiên, người ta chiến đấu khốc liệt cho những gì tự thuộc về họ.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua06 435x290

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Chúng ta đang nói về bước đầu để nhận sự đáp lời cầu nguyện, bước một là quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm những câu Kinh Thánh hứa cho bạn những điều bạn ao ước. Bước số hai để nhận sự đáp lời cầu nguyện là xin Chúa điều bạn muốn và tin rằng bạn nhận được.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

caunguyenhieuqua07 435x290

07. Tri Thức Theo Giác Quan Khác Tri Thức Theo Mặc Khải | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Lần nọ trong hàng người nhờ tôi cầu nguyện, một phụ nữ nói bà sẽ không tin bà có điều gì mà các giác quan vật lý lại bảo bà không có điều đó. Lúc đó tôi vừa bảo bà ngồi xuống vì theo Kinh Thánh, bà sẽ không nhận bất cứ điều gì nơi Chúa theo cách bà tin.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 3

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form