Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi bạn ghi khắc Lời Chúa trong lòng và trong trí bạn, bạn có thể dùng nó chống lại ma quỉ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-xu chỉ trả lời bằng Lời Chúa. Ngài phán: “...Có lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Sau đó Kinh Thánh nói Satan đem Ngài lên trên nóc đền thờ và cám dỗ Chúa Giê-xu lần nữa (Ma-thi-ơ 4:7-l1). “Đức Chúa Giê xu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy. Mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê xu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi Satan hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỉ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến mà hầu việc Ngài”.

caunguyenhieuqua04 1280x720

Để đánh bại ma quỉ Chúa Giê-xu cũng sử dụng cùng một loại vũ khí hiện đang sẵn có nơi mỗi thánh đồ ngày nay. Khi bạn đang bị kẻ thù cám dỗ, một điều bạn phải làm là nói “Có lời chép rằng” và dùng Lời Chúa chống lại Satan, nhưng để có thể nói điều đó và chống trả ma quỉ một cách hiệu quả, bạn phải vũ trang bằng gươm Thánh linh; là Lời Đức Chúa Trời. Nói cách khác, bạn phải giấu Lời Chúa trong lòng bằng cách suy ngẫm Lời Chúa liên tục để lời đó thực hiện cho bạn, thì bạn mới có thể chống cự lại những sự tấn công của kẻ thù.

Lần nọ tôi đang giảng tại Houston, một người hầu việc Chúa của tôi đến nhờ tôi hiệp ý với ông để xin sự chữa lành cho bệnh cao huyết áp của ông, chúng tôi nắm tay nhau hiệp ý nhau. Một lúc sau tôi có mặt tại Hội Thánh ông và đang dùng câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 18:19 “Nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ”. Người hầu việc Chúa của tôi làm chứng thể nào ông hiệp ý với tôi và về nhà thì cảm thấy kinh khủng vì huyết áp ông cao hơn bình thường, ma quỉ nói với ông là ông sẽ không nhận sự chữa lành, nhưng mỗi khi ma quỉ quấy rầy ông, ông cứ công bố rằng nếu hai người hiệp ý nhau trên đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha sẽ làm việc ấy cho họ, ông nói sau khi ông đứng vững như vậy ba đêm, tất cả triệu chứng biến mất và ông đã giành phần thắng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1623 guests and no members online

Your Language