vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

huanluyennguoilanhdao1 1210x739

A1 - Mở Đầu Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh

Trong phần Làm Thế Nào Để Huấn Luyện Những Người Lãnh Đạo Hội Thánh, các bạn sẽ học cách làm sao đắc thắng chủ nghĩa GIÁO QUYỀN. Hai điều còn lại sẽ được đề cập đến trong các phần sau. Nếu bạn tuân theo những nguyên tắc của Kinh Thánh thay vì theo quan niệm “Giáo quyền”, bạn sẽ đạt được hiệu quả trong việc đồng công với Chúa Jesus để xây dựng Hội Thánh của Ngài. Khi xưa, 2.500.000 người Ysơraên đã theo Môi se ra khỏi Ai Cập đi vào đồng vắng. Sự kém thiếu trầm trọng trong cách lãnh đạo của Môi se đã minh họa rõ rệt về quan điểm GIÁO QUYỀN.

 

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

huanluyennguoilanhdao2 435x290 1A1 - Năm Nguyên Tắc Được Ban Cho Môi-se

1. Huấn Luyện Những Người Khác Để Họ Biết Giúp Đỡ 

‘Tôi không thể một mình gánh hết dân sự nầy, vì thật là rất nặng nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn nạn tôi.’ (Dân Số Ký 11:14,15). Môise đã cầu xin Chúa giết ông bởi vì những hậu quả do chủ nghĩa giáo quyền gây ra. ...Ý niệm giáo quyền đã giết Môise. Chủ nghĩa ấy cũng sẽ giết bạn!

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

huanluyennguoilanhdao4 435x290 1A2.0 Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều

MỤC LỤC

Lời nói đầu 

A2.1 - Trông Đợi Chúa... 

A2.2 - Nghe Tiếng Chúa 

A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa 

A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng 

A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép 

A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận 

A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm” 

A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng 

A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

huanluyennguoilanhdao5 435x290 1A2.1 Chương 1 Trông Đợi Đức Chúa Trời

Dẫn Nhập

Có phải bạn là người được kêu gọi để trở thành người lãnh đạo Hội Thánh nhưng e ngại rằng những nhược điểm của bạn sẽ ngăn trở bạn thành công chăng? ... Có phải bạn nghĩ rằng bạn quá yếu đuối không thể trở thành một người lãnh đạo vững vàng chăng? Có lẽ bạn đang bị đẩy vào vị trí lãnh đạo và bạn đang đối diện với sự chán chường, thậm chí cả sự thất bại. Nếu vậy bạn hãy vững lòng. Đức Chúa Trời có những tin vui cho bạn.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form