isom logo

Liên Hệ: www.ministrydegree.org

Giới Thiệu Giáo Trình Học ISOM

Nếu bạn có sự thôi thúc trong lòng muốn dấn thân hầu việc Chúa chắc chắn bạn phải nghĩ đến sự học hỏi thêm về Lời Chúa. Nếu như bạn có đủ điều kiện để theo học với những vị giáo sư đầy ơn Chúa và có những quá trình làm việc chứng tỏ sự xức dầu từ Chúa, bạn sẽ chọn ai?

Mục sư Tiến sĩ Berin Gilfillan là người phục vụ trong Ðoàn Truyền Giáo tại Phi Châu với Nhà Truyền Giáo Reinhard Bonnke trong thập niên 80. Ông đã chứng kiến đám đông của hàng trăm ngàn người đến nghe sứ điệp Tin Lành và hàng ngàn người tiếp nhận Chúa. Ông đã trăn trở với một thách thức là làm thế nào để thực hiện công tác môn đồ hoá cho từng loạt hàng ngàn người như vậy?

Mục sư Berin về lại Hoa kỳ vào Chủng Viện Fuller Seminary để thai nghén một chương trình huấn luyện độc đáo theo kiểu mẫu “DREAM TEAM.” Ông mời hơn 30 vị mục sư của các Hội Thánh lớn và những vị lãnh đạo của các tổ chức Tin Lành khắp nơi trên thế giới để giảng dạy trong những địa hạt chuyên môn nhất của họ. Với kinh nghiệm trong địa hạt kỷ thuật, Mục sư Berin đã tận dụng kỹ thuật tân tiến nhất để thu hình các bài giảng bằng tiếng Anh và thông dịch ra 14 thứ tiếng trong đợt đầu tiên. Trong khoảng bảy năm trời làm việc không ngừng, ông và nhiều cơ quan hổ trợ đã hoàn tất việc thu hình chương trình với năm cấp, mỗi cấp là một học trình của ba tháng học trọn thời gian.

Hiện nay ISOM đã có trên 60 ngôn ngữ trên thế giới và hàng ngàn trung tâm huấn luyện trên khắp thế giới. Mục sư Berin và cơ quan của ông vẫn cải tiến không ngừng các môn học để đáp ứng lại lòng khao khát học lời Chúa của con dân Chúa khắp nơi và nhu cầu người lãnh đạo quá lớn lao. Chương trình học gồm hơn 160 bài học bằng hình ảnh sống động vượt không gian và thời gian, cũng không bị giới hạn bởi ngôn ngữ. Tất cả các môn học đã được thông dịch ra tiếng Việt.

Nhà truyền giáo vĩ đại T.L.Osborn đã nói về ISOM như sau: "Theo sự hiểu biết của tôi, sự thực hiện chương trình này (ISOM) là một sự kiện quan trọng nhất xảy ra trên thế giới cho Vương Quốc của Chúa ngày hôm nay." (As far as I know, the development of this Curriculum is the most important thing happening on the earth for the Kingdom of God today.)

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. II Phi-e-rơ 1:5

Nội Dung Của Giáo Trình ISOM:

A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley smallMục Sư Bayless Conley đang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu. (Cottonwood Christain Center)

A2 - ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN - SUPERNATURAL LIVING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuTienSiALGill small

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com. (Evanglist/Powerhouse Publishing)

A3 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO - NEW TESTAMENT SURVEY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJohnAmstutz small

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way. (Foursquare Mission Int.)

A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLamarBoschman small

Tiến sĩ Lamar Boschman là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng. (International Worship Institute)

A5 - KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI - THE FEAR OF THE LORD

(Mở Bài Học - Mở Bài ThiThi

MucSuJohnBevere small

Mục Sư John Bevere là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo. Sách và video của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ trên thế giới. Bạn Có thể vào trang Thư Viện để xem thêm những sách và video của John Bevere. (Messenger International)

B1 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN - POWER OF PRAYER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiDickEastman small

Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy nhấn mạnh yếu tố cầu nguyện để mở mọi rào cản nhường lối cho Phúc Âm công bố ra. Chủ đề quan trọng khác nữa là sự tương giao mật thiết với Đấng Christ sẽ hướng dẫn cầu nguyện có kết quả. (Every Home for Christ)

B2 - CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ - MINISTRY OF HELPS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBuddyBell small

Nhiều nhận xét về Mục sư Buddy Bell như là một người bạn tốt nhất cho chức vụ mục sư. Trong Chức Vụ Giúp Đỡ nầy, Buddy Bell sẽ hướng dẫn cho học viên các công tác giống khuôn mẫu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa. Mọi tình nguyện viên trong hội thánh cần tìm hiểu loạt bài nầy. (Ministry of Helps, International)

B3 - CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO - OLD TESTAMENT SURVEY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiGordonSmith small

Từ Anh Quốc, mục sư Christopher Gornold Smith đã cộng tác nhiều năm vớI hộI thánh Assemblies of God và đạI học ICI. Ông là một trong những giáo sư quốc tế về Cựu Ước Lược Khảo. (ICI Nni.)

B4 - BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM - ESSENCE OF THE GOSPEL
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiTerryLaw small

Mục vụ của Terry Law là World Compassion, một tổ chức dấn thân vào các quốc gia qua văn chương, giáo dục và giúp đỡ nhân đạo. Tác phẩm về âm nhạc và thiên sứ của ông Terry rất được hoan nghênh. Loạt tài liệu sẽ giới thiệu những tinh tuý của ông. (World Compassion)

B5 - GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY - JESUS OUR HEALER TODAY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley small

Mục sư Bayless Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay. (Cottonwood Christian Center)

C1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP - MOBILIZE TO MULTIPLY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiBerinGilfillan small

Tiến sĩ Berin Gilfillan chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. (Good Shepherd Ministries, Int.)

C2 - HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH - CHURCH BASED TRAINING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiStanDekoven small

Tiến sĩ Stan Dekoven chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân. (Vision International University)

C3 – NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLarryStockstill small

Mục sư Larry Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới. Theo khuôn mẫu Columbia, ông đưa ra “nguyên tắc 12” giúp cho học viên một phương án về cấu trúc cho sự tăng trưởng, phát triển môn đồ và những con người lãnh đạo hội thánh. (Bethany World Prayer Center)

C4 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG - POWER EVANGELISM
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiReinhardBonnke small

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Tiến sĩ Reinhard Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ. Hãy học biết những bí quyết của việc truyền giảng từ một trong những mục vụ có kết quả nhất trên thế giới ngày nay. (Christ for all Nations)

C5 - PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERS INTEGRITY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJackHayford small

Tiến sĩ Jack Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư. Năm 2004 Ông được Giáo Hội Foursquare ủy nhiệm chức vụ President của hơn 29,000 chi hội khắp thế giới. (Church on the Way)

C6 - KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP VISION
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

TienSiDavidShibley small

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo. (Global Advance)

C7 - GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI - CHURCH PLANTING
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

TienSiJimFeeney small

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽKhám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ. (Medford Christain Center)

C8 - SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH - BEING LED BY THE SPIRIT
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley small

Mục sư Bayless Conley

C9 – NGƯỜI TUÂN GIỮ LỜI HỨA - PROMISE KEEPER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiEdCole small

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia. Ðây là sứ điệp khởi xướng cho phong trào Promise Keeper của Coach McCartney.

D1 - TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG - WILDERNESS MENTALITIES
(Mở Bài HọcMở Bài Thi)

TienSiJoyceMeyer small

Bà Tiến sĩ Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

 

D2 - PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO - DEVELOPING LEADERS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBrianHouston small

Mục sư Brian Houston ông là người quản trị một trong những hội thánh lớn nhất Úc Châu. Ông có khả năng đào tạo cấp lãnh đạo trong mọi lãnh vực kể cả mục vụ.

D3 - NGƯỜI HƯỚNG DẪN NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS LEADERS 
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBillyHornsby1

ISOM Khóa 4 – D3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào hay Trở Thành Người Lãnh Đạo Tổ Tế Bào

Mục Sư Billy Hornsby

D4 - SỰ GIẢNG HOÀ - RECONCILIATION
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiARBernard small

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng nhưmột nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rất hiếm có người như ông với đầy đủ uy tín nói về đề tài hòa giải giữa các sác dân và chủng tộc. Môn học nầy bàn sâu hơn vấn đề màu da và chủng tộc; ông diễn giải về nguồn gốc thiên nhiên và thuộc linh cũng như thiên mệnh.

D5 - CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO - PERSONAL EVANGELISM
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi

MucSuRayComfort small

Mục sư Ray Comfort người Tân Tây Lan, là tác giả của trên 30 quyển sách. Ông được thế giới biết tiếng qua quyển Hell's Best Kept Secret (Bí Mật Giữ Kín của Hoả Ngục). Loạt bài nầy không thể bỏ qua được. Mục sư Ray đã khéo léo trong việc sử dụng nhiều hình ảnh sống động để mang sứ điệp đến học viên.

D6 - CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH - SPIRITUAL WARFARE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

GiaoSuDeanSherman small

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia. Bạn sẽ được học đề tài quan trọng nầy qua lối giảng dạy hết sức thực tế và vững vàng của giáo sư Sherman.

 D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiDrHowardFoltz1

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.

D8 - UY QUYỀN VÀ SỰ THA THỨ - AUTHORITY AND FORGIVENESS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJohnBevere small

Mục Sư John Bevere tác giả của nhiếu sách nổi tiếng như The Bait of Satan và Under Cover; mục sư John trình bày hai quyển sách của ông thu gọn trong hai bài học của Cấp Bốn.

 

 

D9 - ĐẮC THẮNG THUỘC LINH - SPIRITUAL BREAKTHROUGH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiMarilynHickey small

Tiến Sĩ Marilyn Hickey bà được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giexu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

 

 

E1 - SỰ NỐI KẾT ĐẤNG CHRIST - CHRIST CONNECTION
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiTLOsborn small

Tiến sĩ T.L. Osborn cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.

E2 - SỐNG ĐỂ BAN CHO - LIVING TO GIVE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuWayneMyers small

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

E5 - TRƯỞNG LÃO THEO KINH THÁNH - BIBLICAL ELDERSHIP
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuDickBenjamin small

Mục sư Dick Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

E7 - TRUYỀN GIÁO CHO THẾ HỆ MỚI - REACHING A NEW GENERATION

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSWillieGeorge small

Mục sư Willie George Ông là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ. Với lòng nhiệt thành làm việc với thế hệ trẻ, mục sư George đã thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế cho mục vụ Thiếu Niên và Nhi Ðồng. Trong loạt bài nầy học viên sẽ được học những kinh nghiệm của ông để truyền giáo cho giới trẻ.

E8 - QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI - MANAGING FOR TOMORROW

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJimWideman small

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc. Loạt bài nầy sẽ giúp trong những địa hạt như quản lý thời gian và nhân viên, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề trong một tổ chức.

 

E9 - TRUYỀN GIÁO CHO GIỚI TRẺ - MINISTERING TO YOUTH

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBlaineBartel small

Mục sư Blaine Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.

 

 


Trường Kinh Thánh ISOM

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

6284783
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1252
8239
33392
52591
129422
5694276
6284783

18-01-2019 04:02:41

Đang Trực Tuyến

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | www.quangharvest.com