Album Thánh Ca

Hết Lòng Hầu Việc Chúa - Vân Thuyên

Lời Ngài phán, Ta đã chọn con, không bởi con đã chọn Ta. Hãy đi và hầu việc Ta, và kết quả... cho nhà Chúa... Hầu việc Chúa, hết tấm lòng con, bằng những ta lâng Ngài ban... Đừng lo hãy tin nơi Chúa, Ngài sẽ làm thành thôi.

HetLongHauViecChuaVanThuyen1280x720

Hết Lòng Hầu Việc Chúa | Sáng tác: Sophie Trần | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Xin dâng Chúa hết tâm này, con xin Chúa hãy quản cai. Tâm con khát khao hầu việc, đi theo tiếng gọi của Chúa... Chúa nói: Hãy trao cho ta, bao nhiêu gánh Ngài mang cho. Cứ vững bước đi theo ta, ta ban sức thiêng cho con. Lời Ngài phán, Ta đã chọn con, không bởi con đã chọn Ta. Hãy đi và hầu việc Ta, và kết quả... cho nhà Chúa... Hầu việc Chúa, hết tấm lòng con, bằng những ta lâng Ngài ban... Đừng lo hãy tin nơi Chúa, Ngài sẽ làm thành thôi.

Đừng lo hãy tin nơi Chúa, Ngài sẽ làm thành thôi.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2919 guests and no members online

Your Language