Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

15.Những Phương Pháp Của Sa-tan

15.CHƯƠNG BỐN: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA SA TAN - MƯU KẾ CỦA SA TAN

   Chúng ta cần nắm vững lời cảnh cáo trong (I Phierơ 5:8-9) “HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC, KẺ THÙ NGHỊCH ANH EM LÀ MA QUỶ, NHƯ SƯ TỬ RỐNG ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC“. Có một bản dịch diễn ý như sau “Hãy thực hành sự kiểm soát, canh chừng vì kẻ thù của bạn là Ma quỷ, giống như sư tử rống đi rình mò chung quanh bạn, rất ham muốn nuốt chửng bạn. Hãy mạnh mẽ trong đức tin để chống cự nó”.

LamTheNaoDanhBaiSatan15 

Cách canh chừng ở đây không phải là lời cảnh cáo khiến chúng ta mở mắt nhìn chung quanh xem thử có con quỷ nào không! Chúng ta sẽ không thấy Ma quỷ theo cách ấy đâu. Cách chúng ta canh chừng ấy là nhìn qua lời Đức Chúa Trời để khi nó bắt đầu giăng lưới và tìm cách rập bẫy thì chúng ta giữ mình khỏi sự nguy hiểm.

   Từ lúc thức dậy, hãy đặt mình vào trong lời Đức Chúa Trời và trong mối thông công với Ngài, áp dụng sự gìn giữ của Huyết Ngài cho chính đời sống mình và hãy bước đi với Ngài suốt cả ngày. Satan có khả năng giấu mình. Đây là một trong những bẫy dò tinh vi của nó cách đây vài năm, có một người ở cách xa chúng tôi. Ông ta là một người đồng đi cùng Đức Chúa Trời, và trong lúc nói chuyện, ông ta nhận ra rằng chúng tôi cần được giúp đỡ về phương diện thuộc linh. Ông bảo rằng Chúa sai ông đến để cầu nguyện cho chúng tôi và muốn biết những nan đề của chúng tôi để cầu thay. Có một số điều mà chúng tôi không thể tham dự vào, lại cũng có một số điều mầu nhiệm mà chúng tôi chưa được biết. Ông nói: ”Điều chúng tôi cần phải làm bây giờ là phải liên hiệp với nhau trong sự cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời phô bày bộ mặt thật của Satan đang làm một số công việc kín giấu và những việc ấy cần được lộ ra, và chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể phô bày bộ mặt thật của nó. Cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng tôi sự khôn ngoan để nhận xét vấn đề và chỉ cho chúng tôi phải làm điều gì, cũng như phải thực hiện thế nào, và vì vậy qua lời Đức Chúa Trời chúng tôi có thể tuyên bố rằng mình đã đắc thắng kẻ ác.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3038 guests and no members online

Your Language