Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

18.Cách Sa-tan Đánh Lừa Cơ Đốc Nhân

18.CÁCH SA TAN ĐÁNH LỪA CƠ ĐỐC NHÂN

   Cơ Đốc Nhân phải luôn luôn đề phòng trước những sự lừa bịp của Satan. Cứu Chúa Jêsus đã căn dặn các môn đồ của Ngài về điều nầy. Phao Lô và Phierơ cảnh cáo mạnh mẽ việc canh chừng kẻ gian ác và bẫy lưới của nó. Trong các trường hợp, lời cảnh cáo đều dành cho người được cứu chứ không phải người chưa được cứu. Con cái của Đức Chúa Trời phải mang lấy binh giáp của Đức Chúa Trời. Họ phải mạnh mẽ trong Cứu Chúa Jêsus.

Phao Lô nói rằng: ”CHÚNG TA“ đánh trận cùng chủ quyền và quyền lực của Satan. Bây giờ hãy nhận diện kẻ thù mình và tin quyết nơi sự đắc thắng trong trận chiến nầy, hãy nhìn thật kỹ cách Satan đã tìm cách điều khiển đời sống Tín đồ và chế ngự cuộc đời họ. Có vài người nghĩ rằng tất cả các điều nầy đều cần thiết, vì chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời rõ hơn, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến kẻ thù cả. Đó là một trong những phương cách khôn ngoan nhất của Satan. Phần lớn sự thành công của Satan nằm ở sự kiện là làm thế nào giấu thật kỹ bản thân nó đến nỗi con người không biết rằng nó đang hiện diện cũng như không thấy mục đích của nó.

LamTheNaoDanhBaiSatan18

  Nhưng qua lời Kinh Thánh, tôi muốn vạch rõ những phương pháp mà Satan thực hiện giữa dân sự Đức Chúa Trời cả hai mặt áp bức và ám vào người đó:

A) Sự áp bức của Satan (Satanic oppression):

Khi nói cho người nhà Cọt Nây về Chúa Jêsus Phierơ đã nói cho họ biết ”ĐỨC CHÚA TRỜI Đà XỨC DẦU CHO ĐỨC CHÚA JÊSUS NGƯỜI NA XA RÉT ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH VÀ QUYỀN NĂNG, NGÀI ĐI KHẮP NƠI LÀM VIỆC THIỆN VÀ CHỮA LÀNH TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁP BỨC“ (CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 10:38). Chữ ”áp bức“ có ý nghĩa rất hay. Nó có nghĩa là “thực hành sự kiểm soát” hay ”cưỡng bức“. Sự áp bức nầy không do bên trong tạo ra, nhưng từ bên ngoài, và từ các lực lượng mạnh mẽ của Satan.

   Một trong những điều Satan thường làm là nó đẩy các Thánh đồ vào dưới những sức ép mạnh mẽ về tâm trí và tình cảm. Ngày nay bạn có thể nghe nói rất nhiều về loại áp bức nầy, nhưng tôi tin chắc rằng một số Cơ Đốc Nhân không cần phải sống dưới sức ép ấy. Người ấy sẽ được giải thoát khỏi điều đó mặc dù sức ép ấy vẫn tồn tại chung quanh họ. Đây là lý do tại sao trong Êphêsô 6 khuyên chúng ta “HÃY MẠNH MẼ TRONG CHÚA NHỜ NĂNG LỰC VÔ HẠN CỦA NGÀI“, và phải mặc áo giáp của Đức Chúa Trời. Trong (II Côrinhtô 10:3-5) cũng nói đến trận giao tranh liên quan đến sự kiểm soát tâm trí của Tín đồ “VÌ CHÚNG TÔI DÙ SỐNG TRONG XÁC THỊT, CHỨ CHẲNG TRANH CHIẾN THEO XÁC THỊT, (Vì khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu chẳng phải thuộc về xác thịt nầy, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời), NHỜ KHÍ GIỚI ĐÓ CHÚNG TÔI ĐÁNH ĐỖ CÁC LÝ LUẬN, MỌI SỰ TỰ CAO NỔI LÊN NGHỊCH CÙNG CÁC SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ BẮT CÁC Ý TƯỞNG LÀM TÔI MỌI CỦA ĐẤNG CHRIST“.

  Tại sao Đức Chúa Trời nói những điều nầy, nếu Satan qua những quyền lực gian ác của nó, không liên tục tấn công tấm lòng và tâm trí của Tín đồ để áp đặt họ dưới quyền lực của nó? Có thể có áp lực trong công việc của nhà thờ, của gia đình và các lý do khác. Vì không ý thức được nguồn gốc thật của sự lo lắng của mình hay có lẽ vài biến cố bất ngờ xảy đến mà chúng ta thường đổ lỗi cho người khác, nhưng nhiều lần đây là những gì mà Satan thường đưa đến để đẩy chúng ta vào dưới sức ép của nó.

 

B) Vài ví dụ về áp lực của Satan:

   Cách đây không lâu, tôi nhận được một bức thư của một giáo sĩ rất thân. Ông cho biết ông đã được đắc thắng quyền lực của Ma quỷ ở một xứ còn bán khai. Chẳng hạn, ông thuật lại ông bị mất giấy thông hành, và ông nói thêm: ”Lúc đầu tôi bối rối, vì Satan muốn hủy bỏ hình ảnh của Đấng Christ ở trong tôi, tuy nó chẳng liên hệ gì đến giấy thông hành của tôi. Khi tôi nhận thức ra điều đó đến từ Satan và tôi tuyên bố đắc thắng nó, thì tôi tìm lại được giấy thông hành“. Ông cũng kể thêm vài chuyện khác, mà ông nói rằng Satan đưa đến gây áp lực đè nặng tâm trí của ông. Đề cập đến điều nầy ông nói: ”Từng phút một tôi tìm thấy sự đắc thắng trong Đấng Christ, và rồi những điều khác tan biến đi”. Trong Danh Chúa Jêsus chúng ta có thể đạt lấy sự đắc thắng Satan bất cứ lúc nào, vì nó là kẻ thù đại bại (Hêbơrơ 2:14; Côlôse 2:15). Chúng ta phải chống cự Satan trực tiếp trong Danh Chúa Jêsus và nhận lấy sự che chở cho chúng ta trong quyền năng huyết báu của Chúa Jêsus.

Chúng ta phải chống cự Satan trực tiếp trong Danh Chúa Jêsus và nhận lấy sự che chở cho chúng ta trong quyền năng huyết báu của Chúa Jêsus.

  Tôi bị rơi vào những áp lực nầy trong nhiều năm. Có lúc, để tìm sự an ủi, tôi lái xe ra vùng quê tìm sự thanh tịnh để nói chuyện cùng Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên sau đó sự đè nặng nầy rời khỏi. Thế rồi, một ngày nọ tôi ý thức rằng sự đè nặng nầy đến từ Satan. Tôi cũng biết được cách đắc thắng nó nhờ lời Đức Chúa Trời, nên bây giờ tôi không cần lái xe ra ngoại ô giống như những năm về trước. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sáng để thấy rằng những lực lượng hùng hậu của Satan đã đem sự đè nén nầy đến hầu tìm cách kiểm soát tâm trí của tôi.

 

C ) Satan ám vào người nào:

   Sau khi Satan đã thành công trong việc làm áp lực trên Cơ Đốc Nhân, thì nó sẽ tiến đến giai đoạn thứ hai là ám vào hay chiếm hữu người đó. Công việc nầy làm cho chúng ta chú ý đến câu Kinh Thánh Luca 6:18 “NHỮNG KẺ MẮC TÀ MA KHUẤY HẠI CŨNG ĐỀU ĐƯỢC LÀNH“. Chữ “khuấy hại” cần được lưu ý ở đây. Trong Công vụ các sứ đồ 5:16 cũng nhắc lại điều nầy: ”DÂN SỰ Ở CÁC THÀNH LÂN CẬN CŨNG LŨ LƯỢT KÉO TỚI THÀNH GIÊRUSALEM, ĐEM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐAU ỐM, VÀ KẺ BỊ TÀ MA KHUẤY HẠI“. “Khuấy hại” trong tiếng Hy lạp có nghiã là “ám vào”, ”nhập vào”, nói lên một sự tấn công mạnh mẽ của Satan ở trên một người. Thí dụ ở Mathiơ 12:44 sẽ giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề nầy. Mặc dù con người ở đây là người chưa được cứu, khi quỷ bị đuổi ra khỏi người đó, nó tìm một chỗ khác cư trú, nhưng chẳng tìm được nơi nào, nó bèn trở lại con người trước kia nó từng kiểm soát, và thấy rằng con người nầy không được Đức Thánh Linh chiếm hữu (nhà cũ vẫn còn trống), nên nó đi rủ thêm bảy quỷ dữ khác nhập vào người nầy. Chúng nó sấn đến như một cơn nước lụt và nơi đầu tiên mà nó tấn công chính là tâm trí con người.

 

D) Satan tấn công tâm trí Cơ Đốc Nhân:

   Lực lượng của Satan cũng tấn công tâm trí Cơ Đốc Nhân. Nó làm cho chúng ta nghi ngờ, đặc biệt là nghi ngờ sự nhơn từ, sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Thay vì chúng ta có tâm trí của Đức Chúa Trời và tâm trí của Đấng Christ thì thình lình chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những tư tưởng do Ma quỷ gợi ý. Một tâm trí bị Satan chiếm hữu luôn luôn nghĩ xấu về Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta cách xa lánh điều nầy: ”HÃY CÓ ĐỒNG MỘT TÂM TÌNH (TRÍ) NHƯ ĐẤNG CHRIST ĐÃ CÓ” (Philíp 2:5).

   Như chúng ta đã học biết trong 2 Côrinhtô 10:4 khả năng tư tưởng của một Cơ Đốc Nhân có thể bị Ma quỷ ảnh hưởng. Nhưng chúng ta đọc kỹ sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta những khí giới để đánh đổ các lý luận và mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Bạn có hiểu điều nầy không? Đây không những chỉ về tư tưởng của những người chưa được cứu mà còn là tư tưởng của những người được cứu, vì lắm khi họ đã để cho Ma quỷ áp đặt những tư tưởng xấu về Đức Chúa Trời trong tâm trí họ.

 

E) Vài phương pháp tấn công của Satan:

   Hãy xem một số biểu hiện mà Satan cố gắng tấn công vào tâm trí Cơ Đốc Nhân có lẽ phương pháp phổ thông nhất là làm cho họ LO LẮNG, BẤT AN. Thay vì chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời vốn vượt quá sự hiểu biết và gìn giữ tình cảm của chúng ta trong sự thăng bằng đúng đắn cũng như suy nghĩ phải lẽ, thì chúng ta lo lắng. Mới đây có vài người viết thư cho tôi nói rằng: ”Đâu phải chỉ có một mình ông có sự lo lắng, tôi cũng lo nữa“. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã giúp đỡ tôi để nếu tôi có lo lắng thì tôi không quan tâm đến nó. Thay vì lo lắng, tôi có sự bình an của Đức Chúa Trời, nó sẽ đẩy lùi mọi sự lo lắng. Tuy nhiên bẫy của Satan là làm thế nào để nhấn mạnh đến sự lo lắng và qua đó nó chiếm hữu tâm trí của Cơ Đốc Nhân. Một phương pháp khác của Satan là khiến chúng ta BẤT MÃN TRONG MỌI HOÀN CẢNH của đời sống thay vì thỏa lòng. Phao Lô nói trong Philíp 4:11 “TÔI HỌC ĐƯỢC TRONG MỌI CẢNH NGỘ ... SỰ THỎA LÒNG“. Nói cách khác, cũng có những lúc ông không thỏa lòng, nhưng ông đã biết sử dụng sức lực của Đức Chúa Trời để đắc thắng quyền lực của Satan. Thế rồi, chúng ta vẫn thấy có tinh thần lằm bằm trong vòng Cơ Đốc Nhân.

   Có rất nhiều người luôn luôn nhìn vào mặt trái của vấn đề. Dĩ nhiên điều nầy có tác dụng rất mạnh mẽ trên một số người nào đó, nhưng Satan sẽ làm mạnh mẽ trong lòng chúng ta nếu nó muốn kiểm soát tâm trí ta. Khi đương đầu với sự thật nầy, có người biện hộ: ”Ồ đó là bản tánh của tôi, tánh của tôi như thế đấy“. Chúng tôi đồng ý nhưng cũng nói thêm rằng Satan đang hành động qua bản tánh của họ. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản tánh của mình. Khi Chúa Jêsus chịu chết, bản tánh cũ đã bị đóng đinh bởi Ngài. Trong kinh nghiệm hằng ngày bạn phải treo nó luôn luôn trên thập tự giá, và chỉ có một mình Chúa Jêsus mới làm điều nầy cho bạn mà thôi, và rồi bạn sẽ sống bằng bản tánh của Ngài.

   TƯỞNG TƯỢNG HÃO HUYỀN là một dụng cụ khác của Satan. Nó thích làm cho chúng ta tưởng rằng có một người nào đó ghen ghét mình. Cách đây không lâu, khi nói chuyện với một bà chưa tin Chúa, bà ấy nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét bà. Chắc Chắn là Satan chiếm hữu tâm trí bà, nhưng có nhiều Cơ Đốc Nhân cũng tưởng tượng theo cách ấy. Đó là sự tưởng tượng của Satan. Một sự lường gạt khác của Satan là nó LÀM CHO CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TƯ TƯỞNG XẤU VỀ NGƯỜI KHÁC. Phương pháp thông thường của nó là làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào những động cơ sai lầm cùng với những hành động của những điều đó. Điều nầy cũng mở đường cho trí tưởng tượng hão huyền.

   Có vài tư tưởng bất khiết, dường như nó làm rối loạn tâm trí ta. Vào một đêm nọ, có một người đến gõ cửa nhà chúng tôi lúc ấy vào khoảng một giờ sáng. Tôi thức dậy và nhận ra đó là một người đàn ông quen biết, ông ta đứng ở cửa, đôi mắt lấm lét và khuôn mặt tái nhợt. Tôi mời ông vào nhà nhưng ông ta không chịu và nói ”Anh Epp ơi, xin giúp tôi, xin anh giúp tôi”. Rồi ông nói một hồi những lời thô bỉ mà tôi chưa từng nghe kể từ ngày tôi tin Chúa đến nay. Thình lình tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói: ”Ông bạn ơi, ông có biết Satan đang chiếm hữu tâm trí mình không?”. ”Vâng, tôi biết”. Ông đáp. Chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời ban sự đắc thắng, người đàn ông nầy được giải cứu. Ông bình tĩnh trở lại và khuôn mặt ông hồng hào. Ông ta đứng dậy và nói: "Anh Epp ơi, cám ơn anh rất nhiều, đó là tất cả những gì tôi cần". Đây là trường hợp đặc biệt. Chắc nhiều người không bị như thế, nhưng lại bắt đầu bằng những tư tưởng bất khiết, những điều nầy cũng đến từ Satan.

  Chúng ta thường chạm trán những vấn đề sau đây, trong đó có một số chúng ta đã thảo luận: Lo lắng, ưu tư, phàn nàn, tưởng tượng viễn vông, những ý tưởng gian ác, giận dữ, gắt gỏng, nghi ngờ, cuồng tín hay nổi xung, tinh thần chỉ trích, tinh thần trả thù, sợ hãi, đau khổ hay gây gổ, thiếu kiên nhẫn, dễ cảm xúc, kiêu ngạo, hay phản đối người khác, tà giáo, lừa dối, ghen tị và các điều khác.

Chúng ta thường chạm trán những vấn đề sau đây, trong đó có một số chúng ta đã thảo luận: Lo lắng, ưu tư, phàn nàn, tưởng tượng viễn vông, những ý tưởng gian ác, giận dữ, gắt gỏng, nghi ngờ, cuồng tín hay nổi xung, tinh thần chỉ trích, tinh thần trả thù, sợ hãi, đau khổ hay gây gổ, thiếu kiên nhẫn, dễ cảm xúc, kiêu ngạo, hay phản đối người khác, tà giáo, lừa dối, ghen tị và các điều khá".

{jcomments on}

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2814 guests and no members online

Your Language