Lời Nguyện Cầu Trong Cơn Hoạn Nạn - Ngọc Thu

Lời Nguyện Cầu Trong Cơn Hoạn Nạn - Ngọc Thu

"Lạy Chúa chớ chi ban phước hạnh Mở bờ cõi con rộng lớn thay Nguyện Chúa giúp con nên an lành Giữ con khỏi sự dữ trần gian. Hầu cho con chẳng buồn rầu Nguyện Chúa ban cho y người cầu Lòng quyết tin Đấng dựng nên con Phó thác trong tay Đấng vẹn toàn."

LoiNguyenCauTrongConHoanNanLeHuuQuangEps70 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Lời Nguyện Cầu Trong Cơn Hoạn Nạn | Sáng tác: Lê Hữu Quang | Ca sĩ: Ngọc Thu | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Biển khổ trần gian, lắm cơn đọa đày Đớn đau này, nào ai hiểu thấu cho Mới sinh con ra, mẹ đặt tên đau đớn Nỗi khổ của mẹ nào ai thấu chăng? Khát khao chữ tình, tìm nơi đâu thấy Cảnh khổ trần gian lại bất hạnh thay Lời khấn xin Cha con quỳ nơi này Xin Cha ban phước và vừa giúp con.

Đk: Lạy Chúa chớ chi ban phước hạnh Mở bờ cõi con rộng lớn thay Nguyện Chúa giúp con nên an lành Giữ con khỏi sự dữ trần gian. Hầu cho con chẳng buồn rầu Nguyện Chúa ban cho y người cầu Lòng quyết tin Đấng dựng nên con Phó thác trong tay Đấng vẹn toàn.

“Gia-bê được tôn-trọng hơn anh em mình; mẹ người đặt tên là Gia-bê, vì nói rằng: Ta sanh nó trong sự đau-đớn. Gia-bê khấn-nguyện với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ-cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù-giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn-rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu-nguyện.” Kinh Thánh, I Sử-ký‬ ‭4:9-10‬

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1035 guests and no members online

Your Language