Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 5

Đây là phần 5 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

05CungNhauDocKinhThanh 1280x720

 Phần 5 bao gồm các sách 1 & 2 Cô-rinh-tô, Phục Truyền Luật Lệ Ký, và Giô-suê.

Ngày 1 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 1-2 | I Cô-rinh-tô 1 | Thi-thiên 112

Ngày 2 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 3-4 | I Cô-rinh-tô 2

Ngày 3 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 5-6 | I Cô-rinh-tô 3

Ngày 4 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 7-8 | I Cô-rinh-tô 4

Ngày 5 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 9-10 | I Cô-rinh-tô 5

Ngày 6 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 11-12 | I Cô-rinh-tô 6

Ngày 7 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 13-14 | I Cô-rinh-tô 7

Ngày 8 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 15-16 | I Cô-rinh-tô 8

Ngày 9 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 17-18 | I Cô-rinh-tô 9

Ngày 10 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 19-20 | I Cô-rinh-tô 10

Ngày 11 trong 31 ngày | CPhục-truyền Luật-lệ Ký 21-22 | I Cô-rinh-tô 11

Ngày 12 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 23-24 | I Cô-rinh-tô 12

Ngày 13 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 25-26 | I Cô-rinh-tô 13

Ngày 14 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 27-28 | I Cô-rinh-tô 14

Ngày 15 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 29-30 | I Cô-rinh-tô 15

Ngày 16 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 31-32 | I Cô-rinh-tô 16

Ngày 17 trong 31 ngày | Phục-truyền Luật-lệ Ký 33-34 | Thi-thiên 89, 102, 103

Ngày 18 trong 31 ngày | Thi-thiên 104-108

Ngày 19 trong 31 ngày | Thi-thiên 68, 31, 11, 113 | II Cô-rinh-tô 1

Ngày 20 trong 31 ngày | Giô-suê 1-2 | II Cô-rinh-tô 2

Ngày 21 trong 31 ngày | Giô-suê 3-4 | II Cô-rinh-tô 3

Ngày 22 trong 31 ngày | Giô-suê 5-6 | II Cô-rinh-tô 4

Ngày 23 trong 31 ngày | Giô-suê 7-8 | II Cô-rinh-tô 5

Ngày 24 trong 31 ngày | CGiô-suê 9-10 | II Cô-rinh-tô 6

Ngày 25 trong 31 ngày | Giô-suê 11-12 | II Cô-rinh-tô 7

Ngày 26 trong 31 ngày | Giô-suê 13-14 | II Cô-rinh-tô 8

Ngày 27 trong 31 ngày | Giô-suê 15-16 | II Cô-rinh-tô 9

Ngày 28 trong 31 ngày | Giô-suê 17-18 | II Cô-rinh-tô 10

Ngày 29 trong 31 ngày | Giô-suê 19-20 | II Cô-rinh-tô 11

Ngày 30 trong 31 ngày | Giô-suê 21-22 | II Cô-rinh-tô 12

Ngày 31 trong 31 ngày | Giô-suê 23-24 | II Cô-rinh-tô 13


Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

09823804
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16722
22796
134549
157138
527804
8527131
9823804

24-08-2019 13:03:08

Đang Trực Tuyến

Đang có 1339 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com