Thắp Sáng Hy Vọng

C11.02 Những Thứ Không Thể - Joyce Meyer

C11.02 Những Thứ Không Thể Mang Theo - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi tù nhân bước vào buồng giam, anh ta không thể mang bất cứ hàng lậu nào theo. Không có vật dụng bên ngoài hay vật phi pháp nào được phép đến gần anh ta. Những thứ đó được xem là nguy hiểm và vì thế không được phép. Bạn là một loại tù nhân khác - bạn là tù nhân của hy vọng. Xung quanh bạn không phải là gạch đá và bê tông; Chúa muốn vây quanh bạn bằng sự tốt lành, ân sủng và hy vọng của Ngài. Dù bạn quay qua bên nào, dù bạn nhìn đâu, bạn đều có thể kinh nghiệm vui mừng, bình an, tự tin và phước hạnh của Chúa. Đây là cuộc sống mà Chúa Giê-su chịu chết để ban cho bạn.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Nhưng quan trọng là phải hiểu rằng có một số thứ bạn không thể mang theo khi bạn bước vào môi trường hy vọng bởi vì nó nguy hiểm. Nếu bạn được hy vọng vây quanh, thì đây là một danh sách “hàng lậu” bạn có cơ may phải bỏ lại:

  • Những lời tiêu cực
  • Lối suy nghĩ nạn nhân
  • Sánh mình với người khác
  • Cái nhìn chua chát về cuộc sống y Than phiền và oán trách
  • Thái độ tự thương hại
  • Thất vọng và nản lòng

Bạn có thể xây dựng đời mình trên lẽ thật Lời Chúa thay vì trên những lời dối trá của kẻ thù.

Đời sống của tín hữu không cần phải bị áp chế bởi những gánh nặng này của kẻ thù. Bạn không cần phải sống đau buồn và vô vọng. Nhờ Chúa giúp, bạn có thể rũ bỏ mọi lời dối trá gây nản lòng, gây tập chú vào bản thân và gây tiêu cực của kẻ thù mà sống trong môi trường hy vọng. Bạn có thể xây dựng đời mình trên lẽ thật Lời Chúa thay vì trên những lời dối trá của kẻ thù.

Câu Kinh Thánh tôi thường trích là 1Phi-e-rơ 5:7. Kinh Thánh nói: Hãy giao mọi lo âu cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

Chúng ta phải trao lo lắng. Từ này có nghĩa là ném hay quăng! Đây há không phải là một hình ảnh đẹp sao? Chúng ta không chỉ cởi lo lắng ra rồi và đặt nó lên cái ghế cạnh chúng ta, chỗ chúng ta có thể nhặt lại, mà chúng ta còn phải ném nó đi luôn. Chúng ta ném càng xa càng tốt, không bao giờ nhặt lại nữa. Chúng ta trao nó cho Chúa và Ngài chăm sóc chúng ta.

Hãy khước từ những lời dối trá cho rằng Không ai thích tôi. Không ai muốn ăn trưa với tôi. Tôi sẽ không bao giờ hết bệnh này. Tôi sẽ không được thăng tiến tại chỗ làm. Chắc tôi sẽ không bao giờ lập gia đình được. Đừng vây quanh mình bằng những tư tưởng tuyệt vọng này. Hãy quăng mọi lo lắng cho Chúa ngay lúc bạn cảm nhận nó xuất hiện, và rồi mọi thứ trong đời bạn sẽ bắt đầu tiến triển. Bất an và lo lắng đã từng đè nặng bạn thình lình không còn quyền lực trên bạn nữa. Bây giờ bạn có thể kinh nghiệm những gì Chúa Giê-su gọi là «sự nhẹ nhàng, thảnh thơi và tươi mới» cho linh hồn bạn (xem Ma-thi-ơ 11:29).

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8605 guests and no members online

Your Language