Thắp Sáng Hy Vọng

C5.01. Tìm Hiểu Con Người Mới - Joyce Meyer

Chương 5.01. Tìm Hiểu Con Người Mới Trong Bạn - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúng ta không phải che mặt vì chúng ta thấy vinh quang của Chúa và chúng ta được biến hóa trở nên giống như Ngài. Sự biến hóa ấy trong chúng ta càng mang vinh quang rực rỡ hơn nữa vì vinh quang đó đến từ Chúa là Thánh Linh. 2Cô-rinh-tô 3:18

“Có ba điều cực kỳ cứng cỏi: sắt thép, kim cương và tìm hiểu bản thân.” Benjamin Franklin

JoyceMeyerThapSang1280x720

Thay đổi không dễ dàng chút nào - ngay cả thay đổi tốt cũng cần phải làm quen. Khi Chúa thay đổi chúng ta, chúng ta cần thời gian để tin quyết rằng mình thật sự được thay đổi. Sứ đồ Phao-lô biết điều này là thật.

Khi chúng ta nghĩ về Phao-lô, chúng ta nghĩ đến một người khổng lồ thuộc linh, là trước giả của nhiều sách Tân ước. Khi ai đó đứng lên trong hội thánh và nói, “Chúng ta hãy đọc những lời Phao-lô nói trong Rô-ma,” hay “Như Phao-lô nói trong sách Galati...” thì không ai thắc mắc về điều đó. Nhưng có một thời gian khi Phao lô chưa tiếng tăm thì ai cũng thắc mắc ông. Ông trước đây không phải là một sứ đồ vĩ đại; ông chỉ là người bình thường có tên mới nhưng vẫn còn tiếng xấu: Người Pha-ri-si của những Pha-ri-si. Kẻ bắt bớ hội thánh đầu tiên. Con người không đáng tin cậy. Nên tôi thắc mắc không biết có một giai đoạn điều chỉnh hay không - một thời gian mà Phao-lô cảm thấy mình giống Sau-lơ hơn là giống Phao-lô. Tôi không biết Phao-lô có cần thời gian để rũ bỏ Sau-lơ không. Tôi không biết liệu ông bắt tay với ai đó và nói, “Xin chào, tôi là Sau . . . lơ . . . ý tôi là Phao-lô. Tôi là Phao-lô.”

Phần lớn phụ nữ đã lập gia đình (ở Mỹ) đều biết thay đổi tên cần thời gian để làm quen. Bạn từng là Mary Smith, nhưng bây giờ bạn là Mary Styborski. Bạn từng là Sally Jones, nhưng giờ bạn là Sally Rigglestein. Cần thời gian để cảm thấy thoải mái với cái tên mới, nhưng hãy nhớ Phao-lô đang xử lí vấn đề còn hơn là đổi tên - Phao- lô đón nhận sự thay đổi tấm lòng và bản chất. Hãy tưởng tượng ông nói, “Xin chào, tôi là Phao-lô. Bây giờ tôi là một môn đồ của Chúa Giê-su, tôi muốn nói với quí vị về Ngài.” Người ta chắc hẳn nhìn một người đã từng bắt bớ Cơ Đốc Nhân nay thành một người giảng đạo Chúa này và nghĩ khoan đã! Đây chính là gã Sau-lơ. Tôi đã nghe về hắn ta. Hắn bắt bớ và bỏ tù các Cơ Đốc Nhân...Tôi không tin hắn và tôi thấy khó mà tin hắn đã thật sự thay đổi.

Đang khi chúng ta chỉ phỏng đoán nhiều người trên đường phố phản ứng với con người mới của Phao-lô, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết chính xác cách mà các sứ đồ phản ứng - họ không tin chuyện này. Họ không được thuyết phục Phao-lô là một con người mới. Công Vụ 9:26 nói: “Khi Sau-lơ trở về Giê-ru-sa-lem, thì ông tìm cách gia nhập nhóm các tín hữu nhưng ai cũng e ngại. Không ai tin ông là tín hữu thật.» Chỉ khi Ba-na-ba đứng trước các sứ đồ và xác nhận cho con người của Phao-lô thì họ mới xem xét đến việc chấp nhận ông. Tất nhiên, chúng ta biết cuối cùng họ đã chấp nhận ông, và phần còn lại của câu chuyện là lịch sử của Kinh Thánh. Nhưng có một cụm từ trong câu Kinh Thánh trên tôi muốn bạn để ý: “Họ không tin ông là môn đồ thật.” Điều duy nhất có thể khiến cho câu đó thêm bi thảm là khi nói như thế này: Phao-lô không tin ông thật sự là một môn đồ.

Bạn thấy đó, Phao-lô không thể kiểm soát tư tưởng của các sứ đồ. Ba-na-ba phải nói chuyện với các sứ đồ, và Chúa phải thay đổi tấm lòng họ. Điều này nằm ngoài tầm tay của Phao-lô. Điều duy nhất Phao-lô có thể làm là kiểm soát thái độ của ông. Lẽ thật phải được nói ra, dù người khác tin gì không quan trọng. Điều thật sự quan trọng là điều Phao-lô tin. Nếu ông không bao giờ chấp nhận con người mới của ông trong Chúa, thì ông chắc đã không bao giờ sống đúng định mệnh của ông. Bạn hãy tưởng tượng Phao-lô sống với suy nghĩ Ước gì mình có thể đi đây đó giảng dạy Lời Chúa. Đó là điều lòng mình muốn làm. Nhưng mình từng là kẻ bắt bớ hội thánh. Mình sẽ mãi là Sau-lơ. Hay nếu ông suy nghĩ Mình có một sự khởi đầu muộn màng trong cuộc đời. Mình không đời nào có thể làm mọi điều mình ước ao làm cho Chúa. Mình là một Sau-lơ quá lâu rồi. Nếu ông có thái độ như vậy, Phao-lô chắc đã khốn khổ và ông đã không thể hoàn thành tất cả mọi điều Chúa muốn ông làm.

Nếu bạn dừng lại và suy nghĩ về con người cũ của mình - những nan đề bạn đã từng tranh chiến - thì bạn sẽ thấy rất phấn khởi vì Chúa đã đem bạn tiến rất xa.

Nhưng một khi Chúa bắt đầu làm việc trong đời sống ông, Phao-lô đã hiểu ông không còn là Sau-lơ, nên ông không còn sống như Sau-lơ nữa. Ông không còn nghĩ, nói hay hành động như một người Pharisi. Mọi sự bây giờ đã khác rồi. Ông đã được thay đổi. Ông đã nhận hy vọng. Và ông chọn hành động như thế. Chính Phao-lô, người được Thánh Linh thần cảm, đã viết:

Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế thì người ấy là một người mới. Mọi việc cũ đã qua đi hết, hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới. 2Cô-rinh-tô 5:17

Chịu phép cắt bì hay không cắt bì chẳng quan trọng gì hết. Điều quan trọng là cái nếp sống mới mà Thượng Đế đã tạo dựng. Galati 6:15

Phao-lô tràn đầy hy vọng, và ông phấn khởi về cuộc sống của mình vì “mọi sự đều trở nên mới” đã đến - bây giờ ông có “một bản chất mới trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” Phao-lô không còn luẩn quẩn trong lối suy nghĩ, cách ăn nói, cách lo lắng, cách làm việc và hành động như Sau-lơ. Ông đã được thay đổi. Phao-lô chấp nhận những điều mới mẻ Chúa làm trong cuộc đời ông, những cơ hội mới ở trước mặt ông, và một con người mới Chúa định cho ông trở thành điều gì đó tốt đẹp.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 223 guests and no members online

Your Language