Thắp Sáng Hy Vọng

C7.04 Luôn Có Hy Vọng - Joyce Meyer

C7.04 Luôn Có Hy Vọng - Joyce Meyer 

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com  

Kiểm tra về sự tốt lành của Chúa thật quan trọng, bởi vì thành thật mà nói, rất dễ nhìn những tranh chiến trong đời và đâm ra nản lòng. Nếu chúng ta nhìn những trở ngại, rất dễ mất hy vọng. Có lẽ bạn nhìn vào tài khoản ngân hàng và cảm thấy thất vọng. Đôi lúc bạn nhìn con cái rồi lắc đầu ngán ngẩm, rằng, “Chẳng có hy vọng gì.” Có lẽ bạn nhìn bản thân và nói tương tự! Có lẽ bạn lái xe đi làm với suy nghĩ chẳng có hy vọng gì. Đây chính là điều ma quỷ muốn bạn làm.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Nó biết nếu nó giữ chúng ta thất vọng, chúng ta không thể đạt tới đức tin can đảm và chúng ta sẽ lỡ mất kế hoạch tốt lành của Chúa dành cho chúng ta. Hãy chống cự cám dỗ nhìn những gì bạn mất hay không có và chọn nhìn những gì Chúa đã làm, đang làm và sẽ làm. Khi bạn làm thế, hy vọng sẽ sống lại, niềm vui sẽ gia thêm, đức tin sẽ lớn lên và tính năng động sẽ thêm lên. Hãy nhớ khi bạn sống trong khu vườn hy vọng thì điều gì đó sẽ nở rộ.

Thay vì nói, “Chẳng có hy vọng,” sao bạn không nói, “Luôn có hy vọng.”

Hãy quyết định thực hiện một sự kiểm kê về những gì Chúa đã ban cho bạn và chọn hy vọng thêm nữa. Hãy lập một danh sách các phước hạnh Chúa đã ban cho bạn, và có lẽ đọc lớn tiếng mỗi ngày. Càng tập trung vào những gì bạn có, thì bạn sẽ càng ngạc nhiên khi thấy sự tốt lành của Chúa trên cuộc đời bạn.

Ê-phê-sô 1:3 nói: Chúc tụng Thượng Đế là Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta, Đấng đã ban cho chúng ta mọi phúc lành thiêng liêng từ trời.

Điều đó mang lại hy vọng cho bạn. Dù bạn đang đối diện với điều gì hôm nay, bạn sẽ được phước với mọi sự bạn cần. Nếu bạn cần sức mạnh, cần đức tin, cần hy vọng, cần người bạn, cần hiểu biết, cần bình an, cần niềm vui, công chính, tiền bạc, sức khỏe, chữa lành và cần chiến thắng, thì Chúa sẽ cung ứng cho bạn. Phi-líp 4:19 nói, “Thượng Đế của tôi sẽ dùng mọi sự giàu có vinh hiển của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị em.”

Thay vì nói, “Chẳng có hy vọng,” sao bạn không nói, “Luôn có hy vọng.”

Trong những lúc bạn nghi ngờ liệu Chúa có cung ứng những điều này ngay hiện tại hay trong tương lai hay không, thì bạn chỉ việc nhìn lại những gì Ngài đã làm rồi. Hãy nhìn lại bản kiêm kê của bạn về các phước hạnh và để nó thúc đẩy đức tin của bạn cho tương lai. Đó là điều Đa-vít đã làm. Khi vua Sau-lơ và các anh của Đa-vít nghi ngờ liệu Đa-vít có thật sự đánh bại Gô-li-át hay không, thì Đa-vít dừng lại và kiểm tra sự tốt lành của Chúa trong cuộc đời của ông. Ông nói, “Tôi, kẻ tôi tớ vua đã giết sư tử lẫn gấu! Tên Phi-li-tin không chịu cắt dương bì này cũng như các con thú đó thôi, vì nó dám nhục mạ đạo quân của Thượng Đế hằng sống.” (1Sa-mu-ên 17:36). Đa-vít tin quyết rằng, bởi vì Chúa đã làm những điều này cho ông trong quá khứ, Chúa sẽ làm những điều lớn lao hơn trong hoàn cảnh hiện tại. Sự kiểm tra các phước hạnh của Đa-vít đã cho ông hy vọng ông cần để sống theo định mệnh của ông.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4129 guests and no members online

Your Language