caygaycuanguoichanbaychuong8 435x290 1Chương 8 - Sự Ăn Năn

Sự ăn năn là bước đầu tiên chúng ta thực hiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giêxu. ”...Vậy cả nhà Ysơraên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêxu nầy mà các ngươi đã đóng đinh trên Thập Tự Giá, làm Chúa và Đấng Christ. Chúng nghe bấy nhiêu lời rồi, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phierơ cùng các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? Phierơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Giêxu chịu phép Báp tem để được tha tội mình...” (Công-vụ Các Sứ-đồ 2:36-38), cũng xem (Công-vụ Các Sứ-đồ 17:30).

caygaycuanguoichanbaychuong9 435x290 1Chương 9 - Đức Tin

Đức tin luôn luôn là dấu hiệu của một môn đệ Đấng Christ. Những môn đệ đầu tiên được biết dưới danh hiệu ”TÍN ĐỒ” (BELIEVERS). Chúa Giêxu đã phán: ”...kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả” (Mác 9:23). Đức tin có nghĩa là hoàn toàn lệ thuộc, nương dựa vào Đức Chúa Trời. Khi Ađam phạm tội thì ông đã bước ra khỏi sự nương cậy Đức Chúa Trời và bước vào sự độc lập, nương vào chính mình (mà đó là sự vô tín). Đây là lý do Đức Chúa Trời đã đặt đức tin vào vị trí ưu tiên.

caygaycuanguoichanbaychuong10 435x290 1Chương 10 - Ân Điển

“Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ; và hết thảy đều được PHƯỚC LỚN” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:33). “Từ Áttali hai người chạy buồm về thành Antiốt, là chỗ mình đã ra đi, ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI, để làm công việc mình vừa mới làm xong” (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:26). Tại sao Ân điển của Đức Chúa Trời lại quá quan trọng trong từng trải của các Cơ Đốc Nhân của Hội thánh đầu tiên như vậy?

caygaycuanguoichanbaychuong11 435x290 1

Chương 11 - Báp Têm Bằng Nước

Đức Chúa Giêxu đã đòi hỏi mọi người tin nhận Ngài phải chịu Báp têm bằng nước. “Đức Chúa Giêxu đến gần phán cùng môn đồ như vầy: Hết thảy quyền phép trên Trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báp têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:18, 19), cũng xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38-41. Được “Báp têm” có nghĩa là được “nhấn ...chìm hoàn toàn”.

caygaycuanguoichanbaychuong12 435x290 1Chương 12 - Đức Thánh Linh

Sau khi sống lại từ kẻ chết, Chúa Giêxu đã hiện ra cho các môn đệ Ngài trong vòng bốn mươi ngày. Rồi, khi tất cả họ nhóm nhau lại quanh Ngài trên đỉnh một ngọn đồi cao, Ngài đã được cất lên trời trước mắt họ (Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 1:1-11). Tuy nhiên, trước khi rời họ, Chúa Giêxu đã ban cho các môn đệ Ngài một lời hứa rất đặc biệt và kỳ diệu: ”...Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật.

caygaycuanguoichanbaychuong13 435x290 1 Chương 13 - Sự Cám Dỗ

Satan tấn công từng tín hữu phần lớn là qua sự cám dỗ. Và nó đã tập trung vào cuộc xung kích này trong hai mặt: 1. Sự Mê Tham Của Thế Gian

Nó tìm cách cám dỗ người tín đồ để họ bị cuốn hút vào hệ thống thế gian: *Làm cho ơn phước vật chất mà thế gian đem lại trở thành một khao khát chính yếu. *Làm cho sự tôn trọng và sự công nhận của đời trở thành mục tiêu quan trọng. *Làm cho nếp sống tiện nghi như người thế gian trở thành căn bản của sự an ninh.

caygaycuanguoichanbaychuong14 435x290 1

Chương 14 - Sự Thông Công

Sự thông công của các Cơ Đốc Nhân với nhau là rất quan trọng, vì chính trong sự hiệp nhất của chúng ta với nhau mà:

1. Người Tín Đồ Được Khích Lệ Và Tăng Trưởng Trong Đấng Christ

“Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng với sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, (để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ) hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau giục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. (Rô-ma 1:11-12).

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

14815019
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
429
33073
126052
192706
726780
13107817
14815019

28-02-2020 00:07:31

Đang Trực Tuyến

Đang có 1125 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.