Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
Tháng 4 27, 2017

Hình Ảnh Chụp Chung Trong Ngày Tết Nguyên Đán!

Hình Ảnh Chụp Chung Trong Ngày Tết Nguyên Đán! Ai cũng đẹp hết. Basel, 04.02.2017
Tháng 4 27, 2017

Ca Sĩ Ngọc Bé & Ca Sĩ Thân Đức Cường

Ca Sĩ Ngọc Bé và Ca Sĩ Thân Đức Cường <3 <3 "Ta Đứng Đây…
Tháng 4 27, 2017

Ca Sĩ Ngọc Bé

Ca Sĩ Ngọc Bé "Đấng Nắm Giữ Tương Lai".

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.