Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

31.Thuẫn Đức Tin

31.THUẪN ĐỨC TIN

   Trang phục kế tiếp là thuẫn đức tin, nhờ đó chúng ta dập tắt tất cả những tên lửa của kẻ ác. Thuẫn của người La Mã rất rộng lớn, và khi sử dụng chính xác thì nó giữ gìn cả thân thể người lính khỏi những tên lửa của kẻ thù. Cái thuẫn không những ngăn chặn các mũi tên, mà nó còn làm cong các mũi giáo tấn công vào. Nhưng muốn bảo vệ thân thể mình, thì người lính phải luôn mang nó vào ở bên mình và sử dụng bất cứ lúc nào cần đến.

LamTheNaoDanhBaiSatan31

   Thuẫn đức tin là LỜI của Đức Chúa Trời, không những ở trong tâm trí mà còn ở trong lòng nữa. Đức tin đến từ sự nghe và được nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thuộc lòng, tin cậy và vâng theo lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nắm chặt các lẽ thật cũng như các lời hứa, hầu không bị rúng động khi Satan phóng các mũi giáo của chúng vào. Và nó không thể chạm vào chúng ta khi chúng ta sử dụng thật khéo. Tác giả Thi Thiên 119 đã nói: ”TÔI ĐÃ GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG TÔI ĐỂ TÔI KHÔNG PHẠM TỘI NGHỊCH CÙNG CHÚA”. Cùng trong đoạn đó tác giả cũng nói: ”NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI LÀM SAO CHO ĐƯỜNG LỐI MÌNH ĐƯỢC TRONG SẠCH, PHẢI CẨN THẬN THEO LỜI CHÚA“.

   Một bức tranh tuyệt đẹp về con người mang thuẫn đức tin là Ápraham. Đức Chúa Trời hứa với ông rằng ông sẽ trở nên cha của nhiều dân tộc, lời hứa nầy được ký thuật như sau: ”NGƯỜI THẤY THÂN THỂ MÌNH HAO MÒN, VÌ ĐÃ GẦN TRĂM TUỔI VÀ THẤY SARA KHÔNG THỂ SANH ĐẺ ĐƯỢC NỮA, SONG ĐỨC TIN CHẲNG KÉM. NGƯỜI CHẲNG CÓ LƯỠNG LỰ HOẶC HỒ NGHI VỀ LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NHƯNG CÀNG MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TIN CHẮC RẰNG ĐIỀU CHI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ HỨA, NGÀI CŨNG CÓ QUYỀN LÀM CHO TRỌN ĐƯỢC“ (Rôma 4:19-21). Không ngạc nhiên gì khi ông được gọi là ông tổ của đức tin. Ông đơn sơ tin rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài có thể hoàn tất.

   Gióp cũng là gương mẫu của người sử dụng đắc thắng vũ khí nầy. Satan kiện Đức Chúa Trời đã dựng một hàng rào bao phủ Gióp. Nó nói đúng, vì Đức Chúa Trời hiện đang bảo vệ tôi tớ của Ngài, và Ngài cũng làm điều đó cho tất cả các con cái của Ngài. Satan xin Đức Chúa Trời cho nó gây cho Gióp đau khổ, vì nó tin rằng dưới sự đau khổ nầy Gióp sẽ rủa sả Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép, nhưng nó không vượt quá giới hạn Ngài định cho. Bất chấp những gì xảy ra, Gióp vẫn không phạm tội, ông là người đứng vững trước thử thách. Ngay cả vợ ông cũng xúi giục ông rủa sả Đức Chúa Trời rồi chết đi, nhưng ông vẫn không nghe lời. Ông nói rằng Đức Chúa Trời đưa ông vào đời bằng đôi bàn tay trắng, và nếu Ngài muốn ông rời bỏ cõi đời nầy bằng con số không, thì đó là ý muốn của Ngài. Ông không bị mất đức tin vì cớ tài sản của mình bị mất hết. Ông đứng vững trên nền tảng mà Đức Chúa Trời ban cho mình và tìm thấy được khí giới của Ngài bảo vệ mình. Ông không phải là con người hoàn toàn, nhưng ông là một con người được thử nghiệm, đã đắc thắng và được ban thưởng gấp đôi trước kia, ông đã sử dụng thuẩn đức tin thật khéo léo trong chiến trận nầy.

   Khi bị thử thách chúng ta luôn luôn in trí điều nầy: Đức Chúa Trời tể trị mọi sự và Ngài sẽ không để cho chúng ta chịu thử thách quá sức mình, nhưng trong mọi sự thử thách Ngài cũng mở đường cho ra khỏi (I Côrinhtô 10:11). Vì vậy hãy giơ cao thuẫn đức tin trước mặt mình mà nói rằng: ”Tôi không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra“. ”DẪU CHÚA GIẾT TÔI, TÔI VẪN TIN CẬY NGÀI“. Hãy để lời Đức Chúa Trời cách phong phú trong lòng bạn, và bạn sẽ ra khỏi cơn thử thách như vàng ra khỏi lửa. Một trong những tên lửa đặc biệt mà Satan phóng vào Cơ Đốc Nhân cách có hiệu quả, ấy là làm cho họ nghi ngờ sự cứu rỗi của mình. Nếu thuẫn đức tin được sử dụng cách chính xác và kịp thời, thì nó sẽ gìn giữ chúng ta khỏi các mũi giáo, như chúng ta vừa đề cập ở trên, có một số người đi quá xa đến nỗi tin rằng mình đã phạm những tội không thể tha thứ được. Khi họ làm như thế, họ đã chứng minh rằng mình đã cùng đi với Satan một quãng đường. Muốn quay trở lại phải đến với lời Đức Chúa Trời: ”HỄ AI NGHE LỜI TA VÀ TIN ĐẤNG ĐÃ SAI TA THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BỊ ĐỊNH TỘI, NHƯNG VƯỢT QUA SỰ CHẾT MÀ ĐẾN SỰ SỐNG“.

   Hãy dùng lời hứa ấy mà nghịch lại cùng kẻ thù, nó sẽ không chống cự nổi. Có một cậu bé được cứu trong buổi truyền giảng, em biết rất ít về Tin Lành nhưng sau khi nghe giảng, em tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình. Sau đó em nhận được cuốn sách Tân Ước và lời chỉ dạy đặc biệt nhấn mạnh câu Giăng 5:24, em khắc sâu câu ấy vào lòng. Tối đó khi em bắt đầu đi nghỉ, dường như Satan đến nói với em rằng: ”Bây giờ cậu có một tôn giáo rồi phải không?”. Lúc đầu em không biết trả lời như thế nào, nhưng sau đó em phản công bằng những lời nầy: ”Hỡi Satan, thầy giảng nói rằng tôi đã có sự sống đời đời, và Kinh Thánh nói như thế nữa, dù cho ngươi nói không có”. Cuối cùng cậu bé mở Kinh Thánh Giăng 5:24 chỉ tay vào để nói với Satan: ”Hỡi Ma quỷ, ngươi hãy xem đi”. "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống" [Giăng 5:24]. 

Kẻ cám dỗ phải bỏ đi nơi khác, Satan không thể nào làm thủng thuẫn đức tin nầy.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1814 guests and no members online

Your Language